Zaproszenie


© 2017 Hanna Kuik

Witamy na stronie drużynowego konkursu Koala.

Aktualne informacje są zamieszczane tutaj.

Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego i matematyki dyskretnej. Umiejętności w tych dziedzinach będą kluczowe dla nauk ścisłych w XXI w wieku.

V edycja konkursu rozpocznie się w 4 stycznia 2018 r. Pierwszy etap konkursu (liga zadaniowa) potrwa do 25 stycznia.
Już 3 lutego 2018 r. odbędą się zawody półfinałowe.

Konkurs ędzie organizowany w dwóch kategoriach:
– klasy 7 szkół podstawowych oraz oddziały gimnazjalne różnych szkół Wielkopolski,
– szkoły ponadgimnazjalne Wielkopolski.

Algorytm dla zainteresowanych konkursem:
1. Tworzycie drużynę (3 lub 4 osoby) i szukacie dorosłego opiekuna drużyny (nauczyciela lub jednego z rodziców).
2. Czytacie dokładnie regulamin konkursu.
3. Jeśli szkoła nie brała udziału w konkursie w edycji 2016/2017, to zgłaszacie potrzebę przydzielenia szkole kodu.
4. W dniach 4-10 stycznia 2018 r. dokonujecie zgłoszenia drużyny przez stronę internetową.
5. Prosicie opiekuna drużyny (nauczyciela lub jednego z rodziców) o potwierdzenie zgłoszenia drużyny.
6. Rozwiązujecie zadania konkursowe:
– odpowiedzi przesyłacie organizatorom (raz dla każdej serii);
szczegółowe rozwiązania zadań przekazujecie dorosłemu opiekunowi drużyny (dokumentacja).

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Konkurs został objęty patronatem honorowym przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.