Zaproszenie


© 2016 Hanna Kuik

Witamy na stronie drużynowego konkursu Koala.

Celem konkursu jest popularyzacja myślenia algorytmicznego i matematyki dyskretnej. Umiejętności w tych dziedzinach będą kluczowe dla nauk ścisłych w XXI w wieku.

W roku szkolnym 2016/2017 konkurs odbędzie się w I semestrze.
I etap będzie miał postać ligi zadaniowej.

Konkurs jest organizowany w dwóch kategoriach:
– gimnazja Wielkopolski,
– szkoły ponadgimnazjalne (również z klas maturalnych) Wielkopolski.

Start: 3 listopada 2016
Udział w konkursie jest bezpłatny.

Algorytm dla zainteresowanych konkursem:
1. Tworzycie drużynę (3 lub 4 osoby).
2. Czytacie dokładnie regulamin konkursu.
3. Zapoznajcie się z zadaniami treningowymi.
4. Prosicie nauczyciela o zgłoszenie drużyny (w terminie 2-9 listopada).
5. Rozwiązujecie zadania konkursowe:
– odpowiedzi przesyłajcie organizatorom (raz dla każdej serii);
szczegółowe rozwiązania zadań przekazujecie nauczycielowi (dokumentacja).

Patronat merytoryczny nad konkursem sprawują: Wydział Matematyki i Informatyki Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Wydział Informatyki Politechniki Poznańskiej.

Konkurs posiada patronat honorowy Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Konkurs jest współfinansowany przez Urząd Miasta Poznania, w ramach projektu "Potęga Matematyki".

Organizatorzy dziękują Poznańskiej Fundacji Matematycznej za włączenie konkursu do inicjatyw, dla których Fundacja pozyskała środki z ww. projektu.